Menyampaikan Maklumat Kebahasaan melalui Ziarah Bahasa

DALAM usaha menyebarkan bahasa kepada khalayak, konsep “turun padang” turut diamalkan, iaitu mendekatkan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) kepada pelbagai lapisan masyarakat, menghantar maklumat kepada mereka dan memudahkan khalayak daripada datang mendapatkan maklumat di DBP.