BULAN BAHASA KEBANGSAAN (Bhg. 2) Bahasa Melayu Penyatu Bangsa Merdeka

SELEPAS Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) dilaksanakan dari tahun 1999-2008, Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) diperkenalkan semula pada tahun 2009 oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Haji Mohd.Yassin semasa lawatan kerja pertama beliau ke Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 4 Mei 2009. Bulan Bahasa Kebangsaan diadakan sebagai satu kesinambungan usaha yang berterusan ke arah memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu sebagaimana yang termaktub dalam Fasal 152, Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Perlembagaan Persekutuan. Mulai tahun 2009 juga kerajaan telah bersetuju BBK disambut pada bulan Oktober setiap tahun dan dimasukkan ke dalam kalendar aktiviti nasional.