Pengejaaan Kata Jati Bahasa Melayu

 

Biasanya apabila kita hendak mengeja sesuatu perkataan yang suku kata pertamanya terbuka [a] dan suku kata keduanya bukan suku kata terbuka [a], mestilah disertakan huruf alif.