Peserta sedang mendengar taklimat daripada urus setia.

Peserta sedang mendengar taklimat daripada urus setia.