Kumpulan Gamelan DBP: Menggemakan Alunan Seni Istana

ERA 1980-an merupakan era yang menyaksikan perkembangan seni dan budaya yang pesat di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bukan sahaja dengan pelbagai aktiviti yang diterajui oleh Badan Budaya DBP pada masa itu malah turut didukungi oleh karyawan Badan Keluarga DBP.