Seminar Naskhah Melayu Memartabatkan Khazanah Melayu

MANUSKRIP Melayu merupakan lambang keperibadian dan peradaban bangsa Melayu, dan menjadi sebahagian daripada sumber primer dalam bentuk persuratan. Manuskrip Melayu ternyata kaya dengan khazanah ilmu dan maklumat sejarah, dan seterusnya dapat mencermin kegemilangan tamadun Melayu.